Heeft u deze websites al bezocht?
Bewindvoerderskantoor van Druten

Wie kan tot bewindvoerder worden benoemd?
Iedereen die meerderjarig is en zich hiertoe bereid verklaart kan tot bewindvoerder worden benoemd, waarbij in principe de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene wordt gevolgd.
In eerste instantie komt de partner van de betrokkene in aanmerking voor de functie, gevolgd door een van de ouders, kinderen, broers of zussen.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een professionele bewindvoerder. Hierbij worden familiebanden niet onnodig onder druk gezet en kan de ervaring van een professionele bewindvoerder een belangrijke rol spelen.

Hoe vraagt u onderbewindstelling aan?
Wanneer u onderbewindstelling voor uzelf of een direct familielid wilt aanvragen richt u dit verzoek tot de kantonrechter bij de recht-bank van het arrondissement waar de onder bewind te stellen persoon woont.
Uw bewindvoerder kan u helpen bij het invullen van de benodigde formulieren waarna een hoorzitting bij de rechter plaats vindt die de onderbewindstelling zal goed-
of afkeuren. De precieze gang van zaken zal in een intakegesprek door uw bewindvoerder worden toegelicht.

Hoe kan een onderbewindstelling beëindigd worden?
Onderbewindstelling kan onder andere eindigen als deze vooraf voor een bepaalde periode is afgesproken, of de rechter beslist dat de betrokkene zijn financiële belangen weer zelf kan behartigen.
Daarnaast kunnen de bewindvoerder en de cliënt de kantonrechter met een duidelijke motivatie te allen tijde verzoeken om de onderbewindstelling te beëindigen of een andere bewindvoerder te benoemen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over bewindvoering verwijzen wij u naar enkele bruikbare
links, of kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. In overeenstemming met de eisen die de NBPB aan professionele bewindvoerders stelt beschikt Bewindvoerderskantoor van Druten over een klachtenregeling, waarnaar te allen tijde geïnformeerd kan worden.

Welkom      Wat is bewindvoering      Hoe werkt bewindvoering      Links      Contact